Wat zijn alternatieven voor pravastatine?

Er zijn een aantal alternatieven voor pravastatine beschikbaar. Een van de alternatieven die gebruikt kan worden is Simvastatine. Ook dit middel kan door de arts worden voorgeschreven indien er sprake is van een te hoog cholesterolgehalte of een teveel aan vet en cholesterol in het bloed. Het middel is net als pravastatine verkrijgbaar in de vorm van tabletten onder de merknamen Zocor en Simvastatine.

Er zijn ook nog andere middelen die als alternatief kunnen dienen, namelijk atorvastatine en rosuvastatine. Voor deze medicijnen geldt eveneens dat er sprake is van een middel dat functioneert als cholesterolsyntheseremmer. Het medicijn atorvastatine wordt onder de merknaam Lipitor op de markt gebracht en rosuvastatine is bekend onder de merknaam Crestor. Voor pravastatine en voor de genoemde alternatieven geldt dat het effect van het middel pas na gemiddeld vier tot zes weken is bereikt. Het effect zal niet zo snel direct voelbaar zijn door de patiënt, maar wel kan het resultaat zichtbaar worden gemaakt aan de hand van een bloedonderzoek.

Bij het stoppen met de inname van het medicijn, zal het cholesterol weer gaan stijgen en daarmee de kans op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Indien men wenst te stoppen met het medicijn wordt aangeraden om dat in overleg met de arts te doen.

Meer informatie over Simvastatine